Arbetssätt

Konkreta resultat genom engagerade medarbetare
Oavsett om uppdraget gäller strategi- eller verksamhetsutveckling
så är ledordet konkreta resultat. Arbetssättet präglas av nära
samarbete med uppdragsgivaren och involverande av de anställda
för personligt engagemang och delaktighet.

Eklund Strategikonsult har ett antal olika metoder och modeller för
strategi- och verksamhetsutveckling i "verktygslådan". Utifrån aktuell
situation utformas ett uppdragsspecifikt arbetssätt utifrån en eller flera
metoder i diskussion med kunden.

Snabbare resultat med workshops
Ofta ingår en eller flera workshops i ett uppdrag. En workshop kan sägas
vara ett möte där flera personer samverkar för ett gemensamt resultat.
Med en väl genomförd workshop sparar man tid, säkerställer att inga aspekter
missas. Och får på köpet motiverade och engagerade deltagare.

En av de workshopmetoder som Eklund Strategikonsult använder är den
inspirerande och visuella metoden Strategic visioning, skapad av
det amerikanska konsultföretaget Grove Consultants.
M W Eklund Strategikonsult Tengdahlsgatan 44, 116 47 Stockholm, 08-644 33 12, 070-644 39 60, info@eklundstrategi.se