Exempel på uppdrag

Strategiutveckling
För en branschförening tog Eklund Strategikonsult fram en
affärsplan (verksamhetsplan). Arbetet utfördes dels i en mindre
arbetsgrupp och dels på en workshop med hela styrelsen.

Verksamhetsutveckling - Effektivisering
Ett e-handelsföretag med helautomatiserat flöde hade problem med
att inbetalningarna kom sent till företaget från partners i flera led
och att dessa inte stämde överens med kundreskontran. Analys av
orsakerna och identifiering av åtgärder genomfördes samt därefter
projektledaransvar för att genomföra åtgärderna.

Verksamhetsutveckling - Process Management
För ett IT-produktföretag (börsnoterat) har Eklund Strategikonsult
tagit fram en utvecklingsprocess för utveckling av programvara med
särskild fokus på att många parter är inblandade i olika länder.

Verksamhetsutveckling - Information management
Ett läromedelsföretag önskade effektivisera sin verksamhet och korta
ledtiderna. Företagets totala informationsflöde kartlades. Framtida
automatiserat informationsflöde presenterades med prioriterade områden
inklusive lösningsförslag samt förslag på organisationsförändringar.

Verksamhetsutveckling - Workshopfacilitering
För ett tjänsteföretag genomfördes en workshop med hela företaget.
Syftet var att lägga grunden till företagets produktutveckling. De
anställda bidrog med sina erfarenheter och idéer. Resultatet från
workshopen användes för att besluta om tjänsteområden. De anställda
är nu med i arbetet med att beskriva produkterna (tjänsteområdena).

Verksamhetsutveckling - Förstudiemetodik workshops
För ett utbildningsföretag (e-learning) har Eklund Strategikonsult tagit
fram en skräddarsydd metod för workshops vid framtagning av förstudier
av e-learning-produktioner. Metoden bygger bland annat på den visuella
workshopmetoden Strategic visioning. Metoden har dokumenterats och
utbildning har skett av företagets projektledare.

Coaching - Bollplank
VD:n i ett konsultbolag har anlitat Eklund Strategikonsult som bollplank
i ledningsfrågor rörande marknadsföring, affärs- och produktutveckling,
organisation, ekonomi etc. Regelbundna möten hålls för bollande av frågor
och konkreta råd och tips. Frågor ställs också via telefon eller e-post.

Vd:s förlängda arm
Eklund Strategikonsult anlitas av en VD för ett ekonomikonsultbolag
som konkret stöd (Vd:s "förlängda arm”) inom bland annat marknads-
och IT-projekt. Det betyder att Eklund Strategikonsult utför arbetet
för VD:s räkning utifrån dennes intentioner. Till exempel har bland annat
stöd vid framtagning av broschyr (text) och webbplats (struktur och text)
utförts samt stöd vid upphandling av IT-system.

Ledarskap och organisationsutveckling
Nedan listas ett par exempel på organisationsutveckling och ledarskap.
Gemensamt för dem alla är fokus på resultat genom engagerade och
delaktiga medarbetare samt effektivitet i organisering av arbetet genom
tydlighet i roller, processer och rutiner/metoder.
- Byggt upp och organiserat eget företag från grunden
- Skapat professionell konsultorganisation på ett Internetföretag
- Omvandlat entreprenöriell IT-organisation till professionell IT-service-
organisation under stark tillväxt i Japan
- Byggt upp konsultorganisation från början för affärssystem
- Omvandlat intern IT-avdelning till konsultorganisation

De uppdrag som beskrivits ovan är exempel. Kontakta oss gärna för
ytterligare information om erfarenhet inom ett specifikt område.

Kontakta oss gärna för referenser!

<< Tillbaka till konsulttjänster.M W Eklund Strategikonsult Tengdahlsgatan 44, 116 47 Stockholm, 08-644 33 12, 070-644 39 60, info@eklundstrategi.se