Exempel på styrelseuppdrag

Företag
Den norska ägaren till Fabi Kompetanse AB önskade en extern
styrelse med kunskap om den svenska marknaden. Valet av
styrelseordföranden föll på Marie Westergren Eklund som har
egen erfarenhet av att vara entreprenör samt vana av att arbeta
inom såväl stora som små organisationer. Under 2003 har
styrelsen bland annat tagit fram en helt ny affärsplan och
tillsatt en ny VD. Företaget har en mycket god administrativ
ordning och arbetar målmedvetet med utveckling av företaget.
Under 2003 har företagets omsättning växt med 17 %.
Se www.fabi.se.

Organisation
Marie Westergren Eklund är styrelseledamot i branschföreningen
Promise (för mindre IT-företag) samt fullmäktigeledamot i företags-
organisationen Sinf.

Kontakta Marie för en förutsättningslös diskussion och referenser!

<< Tillbaka till styrelseuppdrag.
M W Eklund Strategikonsult Tengdahlsgatan 44, 116 47 Stockholm, 08-644 33 12, 070-644 39 60, info@eklundstrategi.se