Om företaget

Eklund Strategikonsult startade 2003 utifrån ett stort intresse att
hjälpa företag och organisationer att effektivisera sig och utveckla
hela sin potential.

Mottot är att skapa konkret resultat och nytta utifrån en helhetssyn
med ett professionellt och ödmjukt perspektiv samt högt personligt
engagemang till en rimlig kostnad.

Eklund Strategikonsult verkar dels utifrån ett styrelseperspektiv i
rollen som styrelseledamot eller stöd till styrelsen och dels utifrån
ett företagsperspektiv i rollen som managementkonsult.

Lång erfarenhet finns från stora och små företag samt organisationer
inom olika branscher och roller som bland annat managementkonsult,
projektledare, affärsutvecklare, VD, utvecklingchef, konsultchef,
styrelseordförande och styrelseledamot. Dessutom finns erfarenhet
av internationellt arbete samt av att starta och driva företag.

M W Eklund Strategikonsult Tengdahlsgatan 44, 116 47 Stockholm, 08-644 33 12, 070-644 39 60, info@eklundstrategi.se