Konkreta resultat

Utvecklas och frodas genom tydliga mål och planer (strategiutveckling)
samt kontinuerligt förbättringsarbete (verksamhetsutveckling)!

Eklund Strategikonsult erbjuder strategi- och verksamhetsutveckling
med konkret resultat. Utgångspunkten är effektiva metoder och
erfarna konsulter som kan företagande.

Förändringsarbetet fokuserar på handling och aktivt deltagande av
de anställda för engagemang och därmed bättre och snabbare resultat.

Läs mer om vad Eklund Strategikonsult kan hjälpa din verksamhet med.

Välkommen!M W Eklund Strategikonsult Tengdahlsgatan 44, 116 47 Stockholm, 08-644 33 12, 070-644 39 60, info@eklundstrategi.se