Nätverk

I Eklund Strategikonsults nätverk finns duktiga samarbets-
partners. Tillsammans levererar vi helhetslösningar och
kompletterar våra kompetenser utifrån kundernas behov.

I nätverket finns också leverantörer inom andra branscher
som Eklund Strategikonsult förmedlar kontakt till vid behov.
Exempel på områden är ekonomi, marknadsföring, PR, IT,
telefoni och formgivning.

Eklund Strategikonsult är dessutom medlem i olika kompetens-
nätverk för kompetens- och erfarenhetsutbyte.M W Eklund Strategikonsult Tengdahlsgatan 44, 116 47 Stockholm, 08-644 33 12, 070-644 39 60, info@eklundstrategi.se