Coaching och chefens förlängda arm

Bollplank - coach
Eklund Strategikonsult erbjuder löpande eller punktvis "coaching". När du
önskar ett externt bollplank med egen företagarerfarenhet för att testa idéer
och lösningar i konkreta frågeställningar. Eller för att få nya impulser och
idéer alternativt konkreta råd ifrån. Genom ett utomstående perspektiv och
oberoende ställning till företaget ges grunden till en förtrolig och öppen
diskussion under sekretess.

Chefens förlängda arm i projekt
Eklund Strategikonsult agerar som din förlängda arm i konkreta arbetsuppgifter
när du önskar utomstående kompetens eller din tid inte räcker till. Exempel på
arbetsuppgifter kan vara att skriva en rapport, analys,utredning,
utvärdering etc. Avstämningar sker regelbundet för att säkerställa att
resultatet blir enligt dina intentioner.

Interim management
När verksamheten behöver en chef tillfälligt under en begränsad tid, eller som
ansvarig för ett område på deltid under en längre tid erbjuder Eklund Strategi-
konsult Interim deltid inom t.ex. process management och verksamhetsutveckling
respektive Interim heltid i rollen som t.ex. VD, konsultchef eller utvecklingschef.

<< Tillbaka till konsulttjänster.
M W Eklund Strategikonsult Tengdahlsgatan 44, 116 47 Stockholm, 08-644 33 12, 070-644 39 60, info@eklundstrategi.se