Styrelseuppdrag

Saknar ditt företag externa styrelseledamöter idag? Funderar du på hur
du kan utveckla ditt strategiska arbete och saknar ett bollplank?
Eller har styrelsearbetet hittills mest kretsat kring formalia?

En extern styrelseledamot ser verksamheten ur ett utomstående perspektiv.
Den professionella styrelseledamoten tillför en bred erfarenhet och helhets-
perspektiv samt kvalitet i styrning och rapportering.

Vår konsult Marie Westergren Eklund är en engagerad ledamot med hög
integritet. Marie agerar målinriktat utifrån ett helhetsperspektiv samt
stöttar och driver på i företagets strategiska utveckling. Om ägare eller VD
så önskar agerar hon också som bollplank i företagarfrågor.

Marie åtar sig styrelseuppdrag för mindre och medelstora företag samt
organisationer. Marie har närmare sex år styrelseerfarenhet och är medlem
i Styrelseakademien. Vidare har hon erfarenhet av såväl stora som små
organisationer, entreprenörskap och ägande, VD-rollen etc.

Se exempel på styrelseuppdrag.

Kontakta Marie för en förutsättningslös diskussion.
M W Eklund Strategikonsult Tengdahlsgatan 44, 116 47 Stockholm, 08-644 33 12, 070-644 39 60, info@eklundstrategi.se