Verksamhetsutveckling

Förändringsprojekt
Eklund Strategikonsult stöttar företag och organisationer i förändringsarbete.
Från identifiering av utvecklingsområden till implementation av konkreta aktiviteter.
Metoder anpassas utifrån aktuell situation. Ofta ingår workshops för effektivare
projekt samt engagerade och delaktiga medarbetare.

Projektledning
Eklund Strategikonsult genomför ditt verksamhets- eller affärsutvecklingsprojekt
när du önskar någon med ett utomstående perspektiv. Eller om tiden inte räcker till.

Process management
Eklund Strategikonsult dokumenterar och effektiviserar verksamhetens processer
(och rutiner). I projekt eller som företagets Interim process manager på deltid.

Information management
Med hjälp av kartlagda informationsflöden kan man effektivisera företagets
informationsflöde och IT-system. Eklund Strategikonsult hjälper också till vid
upphandlingar av IT-lösningar (kravspecifikation, utvärdering, avtal).

Workshopfacilitering
Workshops är ett effektivt sätt att snabbt komma fram till ett konkret resultat
vid utveckling av t.ex. strategier, organisation, tjänster/produkter, IT-system etc.
Eklund Strategikonsult utformar rätt metod för sammanhanget utifrån en verktygs-
låda med olika metoder och leder workshopen mot ett resultat.

<< Tillbaka till konsulttjänster.Ökad konkurrenskraft genom kortare
ledtider och effektivare verksamhet
M W Eklund Strategikonsult Tengdahlsgatan 44, 116 47 Stockholm, 08-644 33 12, 070-644 39 60, info@eklundstrategi.se